• Снимка: БГНЕС

Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от деца 8 - 17 години през 2016 г. Това сочи статистиката на Националния статистически институт (НСИ). Извършители на кражби са 3019 лица, или 60.6% от всички лица, водени на отчет в детските педагогически стаи  (ДПС) за извършени престъпления. Най-висок е делът на кражбите от магазини или други търговски обекти - 28.1% (849), от домовете - 23.4% (706), на взломни - 12.8% (385). Статистиката показва още, че най-много престъпления извършват от учащи тийнейджъри между 14 и 17 г. - 73.9%.  Повече от половината (59.4%) от децата, на които са наложени възпитателни мерки, са с начално или незавършено начално образование (3306 лица).

През 2016 г. на отчет в ДПС са водени 9096 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2015 г. броят им намалява с 500 - или 5.2%. Най-много са младежите, които са преминали през ДПС, заради „бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция, или от социална услуга от семеен тип“ - 1554 лица, или 27.0%. 

За "проява на насилие и агресия" са регистрирани 497 малолетни и непълнолетни. Децата на България посягат към употреба на психоактивни вещества – 480; повреждане на обществена и/или частна собственост  - 397 лица. Другите обществено значими противообществени прояви, извършвани от малолетни и непълнолетни през годината, са "непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място" - 5.2% (302 лица) и тормоз - 4.8% (279 лица). 

През 2016 г. местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните са образували 5351 възпитателни дела, от които 3722 (69.6%) са по предложение на органите на прокуратурата. 

Най-често налаганите възпитателни мерки са: „предупреждение“ - в 3040 случая (40.6%); „поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател“ - в 1648 случая

(22.0%);  „поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, за полагане на засилени грижи“ - в 966 случая (12.9%); „задължаване да участва в консултации, обучения и програми“ - в 723 случая (9.6%);  „предупреждаване за настаняване във възпитателно училище интернат (ВУИ) с изпитателен срок до 6 месеца“ - на 301 малолетни и непълнолетни; „настаняване във ВУИ“ - на 78 лица на възраст 8 - 17 години.

При 1441 лица причината за снемането от отчет е, че са си оправили поведението, а при 1159 лица - навършване на 18-годишна възраст.  

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно