• Снимка: БГНЕС

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 28.02.2017 г., която ще бъде публикувана на интернет страницата на ВСС.

Според информацията общо постъпилите приходи във ВСС за февруари са 63.174 млн. лв., (от които 68.84 % от субсидия от МФ, от съдилищата 27.91% и от НАП 3.08%). Приходите от дейността на органите на съдебната власт са 18.746 млн. лв., като бележат ръст от 30% в сравнение с февруари 2016 г.

Приходите от събраните глоби, конфискации и други санкции постановени от съдилищата са в размер на 0.781 млн. лв. и представляват 4.71 % от общия размер на приходите от дейността на органите на съдебната власт.

Разходите по бюджета на съдебната власт към 28.02.2017 г. са в размер на 81.746 млн. лв., което представлява 14.09 % от годишните разчети при среден процент на изпълнение за този период 16.67%.

По-ниското усвояване на разходите е свързано с изпълнението на разходите за други възнаграждения и плащания на персонала (6.23%), както и изпълнението за капиталовите разходи (4,99%), което се дължи на изместване на голяма част от тях в последното тримесечие на годината, поради технологични и процедурни фактори.

По органи на съдебната власт изпълнението е съответно: ВАС – 2.159 млн. лв., които представляват 14.91% изпълнение на плана на общите разходи; ВКС – 2.510 млн. лв. разходи, които представляват 13.81% изпълнение на плана на общите разходи; Прокуратура – 30.402 млн. лв. разходи, които представляват 13.88 % изпълнение на плана на общите разходи; ВСС – 1.764 млн. лв., или 5.41% изпълнение на плана на общите разходи. Изпълнението на бюджета е толкова ниско, тъй като средствата за основен ремонт за цялата съдебна система са заложени първоначално в бюджета на ВСС.

Изпълнението от НИП – 0.594 млн. лв., или 16.43% изпълнение на плана на общите разходи и ИВСС – 0.726 млн. лв. или 11.86% изпълнение на плана на общите разходи и съдилища – 43.484 млн. лв. или 15.74 % изпълнение на плана на общите разходи.

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно