• Колаж: Топновини

Спорното решение на Столичната община да слее 14 детски гради и да ги преобразува в 7, започва да придобива все по-мащабни размери. Topnovini.bg бе първата медия, която ви информира за постепенно разразяващия се скандал. Нашият екип сигнализира и общинските съветници за проблема. 

Първи официално реагираха представителите на политическа група "Патриоти за София", които написаха официално предложение за отмяна на решението за сливането на градините. Председателят на политическата формация Карлос Контрера призна пред Topnovini.bg, че групата му е била подведена при гласуването, но след като са били сигнализирани от нашата медия, а в последствие и от недоволни родители, от ПГ "Патриоти за София" официално депозираха предложение за отмяна на решението. Те изпратиха до нашия екип и копие от писмото, адресирано до зам.-кмета по образованието на Столичната община Тодор Чобанов.

"Макар решението да беше взето по целесъобразност, с оглед извършване на административни промени, целящи намаляване на разходите и по-добро управление на детските градини, то се оказва, че е меко казано спорно. В представянето на доклада аргументацията беше свързана с намаляване на административната тежест и подобряване на управлението, в това число на сградния фонд. Респективно предприемане на мерки за инвестиции в него.

Известно е, че сред родителите на децата, посещаващи тези детски градини, има значително недоволство от предприетата мярка. Твърди се, че решението не е мотивирано, т.е. не са анализирани предимствата на една подобна мярка и ползите както за Столична община, така и за децата, посещаващи тези детски градини. Има се аргументи, че мярката е предприета без обсъждане с родителите, не е изготвен цялостен анализ за ползите и слабите страни на едно подобно окрупняване, липсва логика в начина, по който се извършва сливането. Допълнително, родителите изтъкват и аргумента, че сливането ще влоши качеството на работа и грижата на децата за някои детски заведения" - аргументират се от "Патриоти за София"

От групата изтъкват двете най-скандални сливания. Според тях, предложението на район "Лозенец” ДГ“ 141 "Славейкова поляна” да поеме администрирането на ДГ 156, е нецелесъобразно. "Мотивите за това предложение са свързани с финансовото управление на двете градини, като основна причина е делегираният бюджет. Спорно е, разбира се, дали това е така, тъй като ДГ 156 е поела грижите за незначително повече деца от ДГ 141 "Славейкова поляна”, което при внимателен прочит на доклада навежда на мисълта, че по-скоро предлаганият директор за двете учебни заведения не притежава необходимия опит, за да преразпределя бюджета на заведението целесъобразно. В предложението на район "Лозенец" се споменава също, че ДГ 141 „Славейкова поляна” разполага с по-голям двор за игра, но не е ясно как това ще помогне на децата от ДГ 156. защото разстоянието между двата двора е непосилно за ежедневно изминаване от деца, за да си играят извън учебните занятия", изтъкват общинските съветници от ПГ "Патриоти за София".

Според тях, в случая с ДГ 61 "Шарено петле” реално ще се стигне до обединяване и администриране на детското заведение от ДГ 62 "Зорница”, която  е посещавана от изключително малък брой деца, като дори има недостиг на учащи в по-горните групи. В този смисъл, не е целесъобразно, правилно и логично едно голямо детско заведение да се прехвърли за управление на друго, което страда от недостиг на обучаващи се. Според ПГ "Патриоти за София", в този случай се появяват въпроси, свързани с възможността директорката на ДГ 62 „Зорница” да управлява общинско детско заведение в пъти по-голямо от досегашното. Според общинските съветници, "не е оправдано един човек, който и да е той, да се натовари с отговорности, значителни по мащаб и интензитет". 

"Всичките 7 (седем) предложения от столични райони съдържат грешната информация, че след сливането на детските градини, районите ще разполагат с повече места за прием на нови деца. Това е така, защото реално цифрите, споменати в доклада, представляват общия сбор на децата, посещаващи детските заведения към момента на внасяне на предложенията, т.е. това, че в една детска градина се закриват „150” места и се прехвърлят към друга детска градина в същия район, не помага по никакъв начин за решение на проблемите с недостига на места в столичните общински детски заведения. От тук следва, че и твърдението за по-голямо финансиране, според закона за делегираният бюджет, е гpeшнo, тъй като увеличавайки бройя на децата в едното детско заведение, ние не бива да забравяме, че прехвърляме и отговорността по опазване и съхранение на сградния фонд на предложената за закриване детска градина. В този смисъл, е редно да се замислим доколко предложените мотиви са целесъобразни, обосновани и най-важното, дали са реално решение на проблемите, касаещи родителите, децата, методите на управление и обучение, разумна комуникация между Столичната община, районните общини, учители, родители и деца.

Общинските съветници от групата считат, че е "належащо, целесъобразно и логично" да се преразгледа решението. "Възприемаме значителна част от аргументите на родителите. Изтъкваме, че административното сливане на детски градини в квартал "Христо Ботев" (ДГ 61 с ДГ 62) не е целесъобразна, а по-скоро логически неиздържана и грешна мярка" - категорични са от "Патриоти за София.

"Сливането, като начин за преобразуване, е сложен и труден процес, който крие редица рискове от влошаване като финален резултат па показателите. Ето зaщо, сливането (обединяването) е мярка, която се прилага по принцип по изключение и трудно" - се пише още в предложението. 

В този случай се сливат не две, а цели седем градини, което "по своя характер е крупна промяна, пряка административна намеса в начина на функциониране на детските заведения". 

"С оглед на изказаните доводи от политическа група „Патриоти за София — BMPO и ATAKA”, считаме, че е належащо, целесъобразно и логично да преразгледаме Решение № 198/06.04.2017 г. на Столичния общински съвет".

"Решението на Столичен общински съвет следва да влезе в сила през месец юни 2017., което означава, че има достатъчно време органът, който го е приел, да го отмени, така че да се запази ceгa съществуващото положение. Видно е, че предприетата възприета процедура е спорна от гледна точка на обществения интерес. С оглед на това, че сме подкрепили решението, считаме, че е правилно в тази ситуация да признаем грешката си и да поискаме и приемем решение за отмяна на Решение № 198/06.04.2017 г. на COC. Декларираме, че нашата политическа група ще подкрепи всяка инициатива за отмяна на решението, без значение кой прави формално предложението, като сме готови и да бъдем съвносители на доклад, който да реши създадения казус", предлагат от ПГ "Патриоти за София". 

 

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно