• Снимка: Topnovini.bg

Майки на четвъртокласници изпратиха до екипа на Topnovini.bg своята позиция за теста по Български език и литература (от 10 май 2017 г.) на Националното външно оценяване и предложения от МОН текст за четене с разбиране "Лозарят и косето". Публикуваме цялото писмо, без редакторска намеса.

След цяла година подготовка, дойде и времето децата ни да покажат колко са научили, какво разбират при четене на текстове, как тълкуват и какви изводи правят.

При публикуване на теста и критериите за оценка на официалния сайт на Министерство на образованието и науката, ние, родителите, които се вълнуваме от постиженията на децата си, останахме неприятно изненадани от видяното.

Приказката:

Лозарят и косето

Напекло топлото мартенско слънце. Закапали весело капчуците. Стопанинът

грабнал ножицата и се провикнал към косето:

— Хайде, Косе Босе, тръгвай с мене да подрежем лозите!

— Не мога — отвърнало косето, — защото си имам работа: гнездо вия. И отлетяло за

сламчици.

Зашумял вятърът над хълмовете. Бръмнали пчелите по градините. Стопанинът

нарамил мотиката и погледнал към гнездото на косето:

— Тръгвай, Косе Босе, с мене — да прекопаем лозето.

— Дума да не става! — отвърнало косето. — Аз тъкмо сега съм захванало да снасям яйца!

И си останало в гнездото.

Затрещели юнските гръмотевици. Проливни дъждове окъпали земята. Стопанинът

нарамил пръскачката и пак викнал на косето:

— Косе Босе! Хайде да пръскаме, че маната1 може да изгори гроздето.

— Върви сам! Не виждаш ли, че аз тука пиленца мътя! — отвърнало косето и притихнало

в гнездото.

Гъсти буренаци заглушили лозите. Грижовният стопанин наточил косера си и

попитал косето:

— Косе Босе, няма ли да дойдеш с мене — да оплевим лозето?

— Няма! — отвърнало косето, — Сега ще уча пиленцата си да хвърчат.

Настъпила есента. Кехлибарени гроздове натегнали под лозите. Стопанинът

подкарал колата към лозето.

— Къде си, Косе Босе? — провикнал се той.

— Тук! — изчуруликало косето.

— Хайде да берем грозде!

— Ида! — припнало косето. — Почакай само да повикам пиленцата си. Всички ще берем!

Но лозарят му казал:

— Почакай, почакай ти сега. Който не е работил, не трябва и да яде.       

Да обърнем внимание на част от поставените в теста въпроси и разсъжденията, които предизвикаха нашето недоволство:

Въпрос 3. Коя от думите описва най-добре стопанина? Отбележи със знака √.

глупав

 груб

 работлив

Посочи две доказателства за това

Примери за приемливи отговори: Стопанинът е работлив: а) грижи се лозето да бъде прекопано; б) грижи се лозето да бъде оплевено; в) грижи се да се роди здраво грозде;г) грижи се за своя имот.

Отговорът предполага да е „работлив“, но посеченият вариант за отговор „груб“ също е приложим, тъй като никъде в предложенията на лозаря няма използвана учтива форма, а по-скоро заповедна.

Въпрос 4. Би ли избрал косето за свой приятел? Отбележи със знака √

 да

 не

Посочи две причини, с които да обясниш своя избор

Примери за приемливи отговори: 

Не бих избрал косето, защото: а) лъже; б) оставя работата на другите, а когато всичко е готово, косето се възползва от него.

Ние питаме защо на първо място за приемлив отговор е посочено, че косето „лъже“? В края на текста се разбира, че то наистина си има пиленца. Защо е приемлив отговорът „оставя работата на другите, а когато всичко е готово, косето се възползва от него“? Когато косето върши своята работа с приоритет, означава ли, че се възползва от другите?

5. Какво е косето според текста?

А) отзивчиво

Б) хитро

В) надменно

Тук се предполага децата да са отбелязали отговор Б. И изниква въпросът от къде става ясно, че косето е „хитро“? Нима да имаш приоритети те прави хитър? Защо да свършиш своята работа преди да помогнеш на другия с неговата те прави хитър?

6. Какъв е изводът от приказката?

 Примери за приемливи отговори: Който не работи, не трябва да яде! Изводът е, че косето иска да яде незаслужена храна, но стопанинът е справедлив и не му дава да яде. Изводът е, че косето не е работило и не трябва да яде от гроздето.

Последното изречение на народната приказка е подвеждащо за децата – никъде в текста не става ясно, че косето иска да яде. То се съгласява да помогне на лозаря с брането на гроздето и предлага да вземе и пиленцата си за помощници.

Какво внушаваме на децата – че да свиеш гнездо, да износиш и отгледаш деца се брои за мързел? И няма вариант, ако защитиш другата теза, да се брои за верен отговор! Тестът е едностранчив. Внушението е, че косето, което прави гнездо, снася яйца, мъти пиленца, храни ги, учи ги да летят, нищо не работи и е мързеливо. Излиза, че да се занимаваш с къщна работа, да отглеждаш деца, да ги възпитаваш не е работа и на теб не ти се полага да ядеш! Ти или си мързелив или лъжеш!

Този текст и неговото тълкувание са от най-безумните неща, които някоя "умна" глава може да измисли. За съжаление, на гърба на децата, и за сметка на тяхното възпитание и правилно възприемане на моралните ценности.

Освен приказката има и други въпроси, които си задаваме:

Защо под черта е обяснена думата мана, но не и непознатата за децата дума косер, която се открива в текста?

Защо в критериите за оценка на теста има разделяне на отговорите на „адекватен“ и „неадекватен“? Думи като „допустим“ или „приемлив“ звучат по-добре и не така грубо.

Защо няма публикувани критерии за оценка на диктовката?

Как е възможно да се допусне качване на официалния сайт на критерии, с които да се оценяват децата ни, в които са допуснати правописни грешки? В първоначално качените на сайта на МОН критерии имаше допуснати правописни грешки. В последствие бяха поправени и в момента са достъпни в правилен вид. напр. „За два посочени адекватен отговор“, „Примери за пpиемливи отговор:“, „За отбелязан приемлив отговор и посочено една адекватно доказателство“, „Примери за приемлив отговори:“

Но все още в интернет пространството се открива сгрешеният вариант: http://www.danybon.com/obrazovanie/nvo-bel-4-class-2017/

След безбройните куриози и недомислици в учебните материали, си мислехме, че нищо вече не би ни изненадало, но уви.

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно