Регионалната инспекция по околната среда и водите – София, Столичният инспекторат и Столичната дирекция на вътрешните работи,  продължават контрола върху нерегламентираното горенето на отпадъчни материали, които замърсяват въздуха в София. При проверките на автосервизи и площадки за дейности с отпадъци,  от началото на годината, експертите са констатирали още две големи нарушения. Едното е за съхранение на  отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба електрическо и електронно оборудване, хартия, картон, пластмаса и опаковки без издадено разрешително за тази дейност, като предвидената санкция за този вид нарушение е от 15 000 до 50 000 лв. Другото нарушение е нерегламентирано съхранение на отпадъци от физическо лице, за което ще му бъде наложена глоба от 2000 до 5000 лв.

При акцията, която започна  на 21 декември и ще продължи поетапно до проверяване на всички обекти, до момента са извършени 18 съвместни проверки, при които са проверени 10 автосервиза и 8 пункта за вторични суровини. Установени са 11 нарушения и са съставени 8 акта, единият от тях е за две нарушения. При 8 от проверените обекти не са констатирани нарушения.

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно