В два материала Топновини разкри по какъв начин са записани в детска градина „Зорница“ децата на бизнесмена и активист на „Да, България“ Иво Мирчев. Оказа се, че докато Мирчев се бори публично срещу системата за записване в детски градини, двете му деца са записани, заобикаляйки правилата, в детската градина, чиято директорка бе уволнена за нарушения.

Разследването ни показа, че има сериозни разминавания в лансирания от Мирчев разказ и в наличните документи и данни от проверките. След първия материал, бизнесменът се нахвърли от профила си с обиди и заплахи за съд към медиата. Последва и поредица от обяснения в социалните мрежи. Междувременно, данните от проверката на Столична община по казуса бяха оповестени публично, което накара Мирчев още веднъж да даде своята гледна точка:

Сега имаме ново "разкритие", че съм подписал формуляр, с който обещавам да предоставя документ за лекарски преглед на детето ми. Но формулярът за прием в ДГ е един единствен, стандартен, типов. И такъв подписват всички родители, пуснали молба за прием до ДГ.

Източниците ни твърдяха, че въпреки думите му Мирчев не е подписал типово заявление, генериращо се при прием на дете в градината, а заявление за прием на дете на основание допълнителен прием - с медицински документ.

Двете заявления нямат нищо общо, а в подписаното от Мирчев, той декларира, че ще представи медицински документ - решение на лекарска комисия или ТЕЛК. Такова до момента не е представено, а и самият Мирчев потвърждава този факт в един от статусите си.

Разказът за казуса с децата на Мирчев пое в нова, по-интересна посока след коментара му за OFFNews:

"Подписал съм заявление дъщеря ми да бъде приета по допълнителните критерии за прием в детска градина. Нямам спомен да съм подписвал, че ще приложа решение на ТЕЛК или ЛКК.

Пред колегите Мирчев заявява още, че децата му не е приета като дете с хронично заболяване, а с решение на педагогическия съвет.

Последното потвърди и уволнената директорка Иванова:

Бланките са типови, те са направени по образец на детската градина, на Педагогически съвет е взето решение да бъде прието детето на Иво Мирчев.“

С думите си на практика признава, че детето е прието по допълнителен прием, а не през системата, а бащата е подписал документ, който не отговаря на приетата процедура.

След излизането на втората част от материала ни Мирчев отново обяви в социалната мрежа, че темата за записването на децата му е с цел да се отклони вниманието от проблема с детските градини в столицата и отново заяви:

В класирането на дъщеря ми тя бе с максимални точки (постоянен адрес в квартала, братче в детската градина и родител, работещ в квартала) и въпреки това не бе сред първите 5 деца в класирането. Попитах в детската градина дали ще бъдат отпуснати нови места през системата на общината, но нямаше ясен отговор. Възможност бе частна детска градина, но при братче в настоящата това не бе най-предпочитаният вариант. Съветът от администрацията на детската градина бе да подам молба за участие в извънреден прием, когато има такъв, за което ми бе дадена за попълване и бланка по типов образец и случаят ни да се разгледа на Педагогическия съвет към детската градина. Никога никой не е искал от мен медицински документ. А дори да го бе поискал аз нямам как да го предоставя, защото детето ми е здраво. Бе ми обяснено, че подписаното заявление е стандартна бланка и точка ТЕЛК/ЛКК не се разглежда от Педагогическия съвет. Чаках месеци за такова заседание. Думите на г-жа Мариана Иванова бяха: “Опитваме да приемем всички деца с братчета или сестричета в детската градина, които живеят в Горна баня”. Още повече, че това отговаря на критериите за прием на самата детска градина. След това получихме имейл от системата на Столична община, в който пишеше точно това - детето е прието с решение на Педагогически съвет, работна група.

Това са фактите.

В хода на разследването Топновини поиска от Столична община следната информация по ЗДОИ:

1.    Каква е хронологията на записването на децата на Иво Мирчев в детските градини, които са посещавали.

2.    Използвана ли е системата на Столична община и коректно ли са минали различните етапи в процедурата по кандидатстване, записване и в последствие - преместване на децата на Мирчев.

3.    Приета ли е Диана Мирчева е детската градина през системата на Столична община с максимален брой точки по критериите на детската градина - по-голям брат в същата градина, родители, живеещи в квартала, родител, работещ в района. Това ли е единствената възможна причина Диана да не бъде откривана в списъка на деца?

Ето и отговорите, които Общината изпрати до нас:

По т. 1:

Детето М.И.М. - На 27.04.2013 година е класиран в ДГ № 60 „Бор", кв. Княжево, район „Витоша", където посещава до 12.09.2014 година. По желание на родителите, на 12.09.2014 година М.И.М. е отписан от ДГ № 60 „Бор", кв. Княжево, район „Витоша".

На 15.09.2014 г. М.И.М. е записан в ДГ № 164 „Зорница", кв. Горна баня, район „Овча купел", като за основание за записване е посочено „решение на работна група към Дирекция „Образование", протокол: „Пр. 43/28.09.2012 г. - с преместване". В Протокол № 43/28.09.2012 г. на работната група към дирекция „Образование" е взето решение за начина, по който да се отразява в ИСОДЗ преместването на децата от една детска градина в друга, като в Наредбата за прием на деца в общинските детски градини са описани условията за преместване.

Детето М.И.М. е посещавало до 26.07.2017 г. подготвителна група в ДГ № 164 „Зорница".

Детето Д.И.М. - На 29.09.2016 г. в ИСОДЗ директорът на ДГ № 164 „Зорница" е отразил, че е Д.И.М. е записана и постъпила, като в графа „допълнителна информация" е записано „пр. № 40/06.03.2012 г. на раб. гр. и реш. на ПС на ДР\ В Протокол № 40/06.03.2012 г. на работната група към дирекция „Образование" е взето принципно решение, относно максималния брой деца с хронични заболявания, които могат да бъдат приемани в група.

На 22.08.2016 г. е подадено Заявление вх. № 156/23.08.2016 г. от И.Н.М - баща на детето, за прием на Д.И.М. в детската градина на основание т.2.2.4 от Правилата за прием и последващата Наредба. В Заявлението е посочено, че се прилагат следните документи: протокол от лекарска комисия /ТЕЛК или ЛКК/, каквито в документацията на детската градина не са открити и удостоверение за раждане на детето.

Със Заповед на директора на ДГ № 164 „Зорница" е сформирана комисия за „разглеждане, подбор и подреждане на приетите деца с хронични заболявания, регламентирани в т.2.2.4 от Правилата за прием". В списъкът, неразделна част от протокола от проведено заседание на комисията, е отразено, че Д.И.М е приета на основание т.2.2.4, за учебната 2016/17 година. В изпълнение на решението на комисията И.Н.М собственоръчно, срещу подпис е отбелязал „Уведомени сме за приема на детето лично". В документите за прием на Д.И.М. в ДГ № 164 „Зорница" не е наличен документ - ТЕЛК или ЛКК, удостоверяващ основанието детето да бъде прието.

Д.И.М. посещава детската градина от месец септември до момента - 22.01.2018 година.

По т. 2:

След извършена проверка в базата данни на Информационната система за обслужване на детските заведения, се установи, че М.И.М. и Д.И.М. са имали кандидатури за ДГ № 164 „Зорница". В ИСОДЗ е отразено записването на децата, като в отговорът по т.1 е посочено по какъв начин са приети, което не е в съответствие с Правилата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли и детски градини на територията на Столична община, приети с Решение № 530 от 28.07.2016 г. на Столичен общински съвет.

По т. 3:

Д.И.М. не е приета през ИСОДЗ, а на място в ДГ № 164, на основание т. 2.2.4 от горецитираните Правила.

 

 

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно