Започва кампанията по раздаване на безплатен компост до 10 кг на всички жители на Столична община, заплатили такса „смет”. Около 430 тона компост очакват своята крайна дестинация. 

"Раздаваме безплатно до десет килограма компост на гражданите на Столична община, които са си платили такса битови отпадъци. Могат да съберат няколко бележки на съкооператори и да дойдат с няколко такива. Ще им бъде предоставен компост. Ако не са успели миналата година да го направят, тази година също могат да го направят", съобщи Божидара Генева от предприятието в  “Хан Богров”.

Технологът за завода за компост Антонио Марков обяснява, че продуктът няма да замърси почвата, защото качеството му се контролира. "Продукцията е абсолютно чиста, не се добавят изкуствени препарати. Изцяло това е процес, който протича в природата, но при нас е многократно интензифициран", допълва той.

Кампанията ще продължи цяла година. Миналата година общината е раздала безплатно над 20 тона компост. Тогава са били преработени над 13 000 тона зелени отпадъци и 8 500 тона хранителни. 

Инициативата е част от кампанията на Столична община "Компостирай вкъщи", която цели да стимулира гражданите към намаляване на крайния битов хранителен и зелен отпадък, както и да насърчи стремежа към рециклиране на различни типове отпадъци.

Съгласно Програмата за управление на отпадъците на Столична община 2015-2020 г., през 2018 г. са планирани за закупуване около 1000 бр. домашни компостери с обем от 700 л. При ефективна редовна употреба на компостерите с биоразградими отпадъци от домакинствата, както и при три пъти годишно зареждане със зелени отпадъци /треви, храсти, клони/, очакванията са за намаляване на крайния битов отпадък на домакинствата с 550 тона на година.

Кампанията на Столична община за предоставяне на безплатни компостери на домакинствата започна през 2010 г. Общият брой раздадени домашни компостери до момента надвишава 8000 бр.
 

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно