„Столичен автотранспорт” ЕАД осигурява обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС категория „Д” на кандидати за заемане на длъжността „Водач на автобус” в „Столичен автотранспорт” ЕАД.

Работодателят осигурява:

 1. Обучение за категория „Д”.
 2. Провеждане на изпит по теория и управление.
 3. Психологическо изследване и издаване на УПГ
 4. Курс за професионална компетентност, съгласно Наредба № 41 на на МТИТС – начално обучение и изпит /тест/.

Работодателят обезпечава за своя сметка разходите по обучението и първоначалното явяване на изпитите на водачите и предлага сключване на договор с обучаемия за длъжността „Водач на автобус” за срок най-малко три години, след като той завърши обучението си и придобие правоспособност да управлява МПС, категория „Д”.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

 • да са на възраст над 24 години;
 • да притежават СУ на МПС от категория „С” минимум 2 години датата на издаване на свидетелството;
 • да имат завършено образование основно или средно;
 • да не са лишавани от правоуправление за тежки ПТП и алкохол;
 • да нямат отнети точки от влезли в сила Наказателни постановления;
 • да не са осъждани или поставени под запрещение.

Документи за кандидатстване:

 • автобиография – Europass формат;
 • ксерокопие на диплома за завършено образование;
 • ксерокопие на СУ на МПС и контролен талон;
 • служебна бележка от КАТ за допуснати нарушения по ЗДвП;
 • свидетелство за съдимост.

Документите се подават в поделениеята на „Столичен автотранспорт” ЕАД:

АТ-3 „Дружба”, адрес: гр.София, ул.  Кап.Любен Кондаков, 7, телефон за връзка  0885 130 612

Срок за подаване на документи до 23.03.2018 г.

 

Реагирай на публикацията

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно