Над 100 представители на гражданското общество приеха документ, който представлява техния принос за срещата на върха на държавните глави от ЕС и Западните Балкани, която ще се проведе в София на 17 май. Това съобщиха от пресцентъра на Икономически и социален съвет. 

Участниците в конференцията на високо равнище бяха убедени, че разширяването на ЕС, и по-специално разпространението на неговите демократични ценности и законови стандарти в региона на Западните Балкани, е в интерес и на страните от този регион, и на ЕС. Популяризирането на ценностите на ЕС в региона гарантира сигурност и стабилност, дава тласък на социалното и икономическото развитие и укрепва демокрацията и принципите на правовата държава в тези страни, което на свой ред означава стабилност и сигурност за ЕС.

„Бъдещето на региона е европейско бъдеще“, подчерта в изказването си г-н Лука Жайе, председател на Европейския икономически и социален комитет, съобщи "Фокус". „Убеден съм, че както за ЕС, така и за страните от Западните Балкани няма друга алтернатива освен да правят непрестанни, трансформиращи и устойчиви стъпки към пълното членство“, добави Жайе.

„Искрено вярвам, че интегрирането на този регион в нашия Съюз във възможно най кратък срок е в интерес не само на страните и гражданите от Западните Балкани, но и на всички нас в ЕС“, заяви Диляна Славова, председател на секция „Външни отношения“ на Европейския икономически и социален комитет. „Организираното гражданско общество от региона и от ЕС трябва да има важна роля в насърчаването на процеса като важен механизъм за контрол, който гарантира качеството на крайния резултат“, каза още тя.

Заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи на България Екатерина Захариева също подчерта необходимостта от участие на гражданското общество:„Социалните партньори имат важна роля за социално-икономическото развитие и сближаването в Западните Балкани.“ Тя изрази надежда, че през 2025 г. ще види две страни от Западните балкани като членки на ЕС.

Икономиките на страните от Западните Балкани продължават да бележат растеж, но въпреки това страните от региона остават сред най-бедните в Европа. Според прогнозите пълното сближаване с жизнения стандарт на ЕС може да отнеме 40 години. Участниците препоръчваха, когато се прави оценка на изпълнението на критериите за членство в ЕС, да се оценяват социалното, икономическото и териториалното сближаване. В хода на дискусиите беше подчертана първостепенната роля на образованието и свободните и независими медии за преодоляване на наследството от миналото и за укрепване на демократичните ценности. 

Представителите на организациите на гражданското общество обърнаха особено внимание на правата и овластяването на уязвимите групи в региона. Те отправиха настоятелен призив към правителствата в региона да правят повече за справяне с предизвикателствата, с които се сблъскват жените, а именно домашното насилие, ограничените възможности на пазара на труда, тормоза и насилието на работното място, разликата в заплащането и пенсиите между жените и мъжете, репродуктивните права и правата при майчинство, неравния достъп до високите етажи на политиката. Участниците подчертаха също необходимостта от провеждане на приобщаващи политики по отношение на малцинствата в Западните Балкани.

Участниците отбелязаха, че социалните партньори и другите организации на гражданското общество както на европейско, така и на национално равнище, трябва да участват пълноценно в целия процес на европейска интеграция на страните от Западните Балкани. Конференцията призова държавните глави, участващи в срещата на върха в София, да заявят своя ясен ангажимент за по-последователна и пряка помощ за организациите на гражданското общество на всички равнища и подчерта необходимостта от организиране на съвместни прояви с представители на организации на гражданското общество от Западните балкани и ЕС преди всяка една от следващите срещи на върха.

Конференцията за Западните Балкани представлява принос на организираното гражданско общество към срещата на върха на държавните ръководители от ЕС и Западните Балкани. Тя беше организирана съвместно от Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и Програмата за техническа помощ и обмен на информация (TAIEX) на Европейската комисия, с подкрепата на Българското председателство на Съвета на ЕС и Икономическия и социален съвет на Република България. Представители на сдружения на работодатели, на профсъюзи и други организации на гражданското общество от ЕС и Западните Балкани, както и представители на институциите на ЕС, български длъжностни лица и членове на българското организирано гражданско общество се събраха, за да обсъдят конкретните препоръки, които гражданското общество
ще отправи към националните власти и европейските институции.

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно