Очаква се Столичният общински съвет да гласува предложението за изграждане на ново съоръжение за изгаряне на отпадъци. За целта общината трябва да поеме дългосрочен общински дълг, който ще се изплаща от "Топлофикация-София". Искането е Общинският съвет да разреши поемането на дълг до 67 млн. евро за инсталацията от Европейската инвестиционна банка за съфинансиране по проекта, който ще струва над 157 млн. евро.

Срещу решението проектът да започне се обявяват общинските съветници от Политическа група 5 – Симеон Славчев, Светльо Витков и Иван Велков, които вкарват искането си като допълнителна точка. Те изброяват и пет причини за позицията си – липса на консенсус относно избраната технология за горене на отпадъци, липсата на становище от Софийския административен съд относно безопасността на бъдещото предприятие (което се предвижда да бъде на територията на "Топлофикация София" зад Централна гара), липсата на актуален и подробен анализ за всички технологични решения за оползотворяване на технологията от завода за механично и биологично третиране на твърдите отпадъци в София, недостатъчната финансова и икономическа обосновка и факта, че всеки ден ще има увеличен трафик в центъра на София заради десетките камиони, които ще карат отпадъци към инсталацията. 

С тези аргументи съветниците предлагат да не се дава зелена светлина за проекта, а да се направи работна група за допълнителна оценка и търсене на алтернатива.

Съгласно заложеното в проектодоговора, изграждането на инсталацията ще стане от "Топлофикация София", съобщава Actualno.com. Цената е 157 538 018 евро без ДДС, като 58,28% или 91 813 153 евро идват от Европейския фонд за развитие, а останалите – чрез заем от ЕИБ. Заемът ще се връща 19 години, като още на петата трябва да стартира връщането на главницата. 

Средно по 5 млн. евро годишно ще се връщат всяка година, а като източници за погасяване на дълга са посочени приходите на "Топлофикация София". Индикативната лихва на заема е 1,5%. Проектирането и строителството на инсталацията ще отнеме 36 месеца, а още 24 месеца се предвидени за отстраняване на дефекти – след въвеждане в експлоатация. 36 месеца след като заработи предприятието ще може да му се оказва техническа помощ от изпълнителя.

Според записаното в проекторешението, инсталацията ще доведе до снижаване на емисии вредни вещества от самата себе си с 46,4 тона годишно, когато говорим за азотен оксид, с 87,2 тона годишно, когато става въпрос за въглероден диоксид и с 6,2 тона годишно що се отнася до фините прахови частици. Ще бъдат освободени въглеродни квоти от 150 000 тона годишно. 

Инсталацията ще осигури 93,4% покритие на нуждите от електрическа енергия и топлина на София – 135 000 мегавата ток годишно и 390 000 мегавата топлоенергия. Ще има 10% икономии от консумацията на газ от „Топлофикация София“, което значи спестени 12,5 млн. евро годишно. 

Реагирай на публикацията

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Общество

Политика

Икономика

Закон и ред

Здраве

Култура

Образование

Свят

Спорт

Любопитно